+הוסף פעילות
לוגו נקודה ישראלית

שש כלכלי עם דב גילהר – בכאן תאגיד השידור הציבורי.

ראיון בשש כלכלי עם דב גילהר – בכאן תאגיד השידור הציבורי.